tło

CENNIK

Ze względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, form prawnych, zagadnień księgowych nie sposób wycenić realnie potrzeb każdej firmy, dlatego rozmowa i wspólna analiza potrzeb i naszego zaangażowania pozwoli ustalić ostateczną wartość świadczonych usług.

Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik świadczonych przez nas usług.

Księgi handlowe Cena (netto)
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie 400 zł
od 10 do 25 dokumentów miesięcznie 500 zł
od 26 do 50 dokumentów miesięcznie 700 zł
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie 900 zł
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie 1200 zł
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie 1500 zł
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie 1800 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 2000 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie: każde 50 dokumentów 300 zł
Księga przychodów i rozchodów/ryczałt Cena (netto)
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie 150 zł
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie 200 zł
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie 300 zł
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie 350 zł
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie 400 zł
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie 500 zł
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie 600 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 700 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie: każde 50 dokumentów 100 zł
Transakcje wymagające przeliczenia walut +20% /do 5 dokumentów/

Spółdzielnie mieszkaniowe i Wspólnoty – 0,30 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku.

Kadry i płace Cena (netto)
kadry i płace za jedną osobę w miesiącu obrachunkowym 35 zł
płace za jedną osobę w miesiącu obrachunkowym 25 zł
Usługi dodatkowe Cena (netto)
sporządzanie sprawozdań GUS 50-100 zł netto
sporządzenie sprawozdania rocznego jednomiesięczne wynagrodzenie
sporządzanie sprawozdań miesięcznych 200 zł
sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 200 zł
VAT R, NIP2, NIP8 itp 100zł/szt
sporządzenie wniosku do banku, leasingu od 150 zł
sporządzenie wniosku na dofinansowanie z Urzędu Pracy od 200 zł
dokumenty do zwrotu vatu 100 zł
zaświadczenia o nie zaleganiu 100zł/szt
opracowanie zakładowego planu kont 500 zł netto
opracowanie polityki rachunkowości 1000 zł netto
rozliczenie roczne dla osób niebędących klientem biura od 30 zł netto
list polecony 10 zł/szt
inne, nie wycenione 100 zł/h

Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumie się każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych: faktury, polecenia księgowania, listy płac, rachunki, paragony fiskalne, wyciągi bankowe, itp.

Design & Coding - REDPANDA.PL