tło

CENNIK

Ze względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, form prawnych, zagadnień księgowych nie sposób wycenić realnie potrzeb każdej firmy, dlatego rozmowa i wspólna analiza potrzeb i naszego zaangażowania pozwoli ustalić ostateczną wartość świadczonych usług.

Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik świadczonych przez nas usług.

Księga przychodów i rozchodów/ryczałt z VAT Cena (netto)
od 1 do 5 dokumentów miesięcznie 200 zł
od 6 do 10 dokumentów miesięcznie 250 zł
od 11 do 16 dokumentów miesięcznie 300 zł
od 17 do 25 dokumentów miesięcznie 350 zł
od 26 do 35 dokumentów miesięcznie 400 zł
od 36 do 50 dokumentów miesięcznie 500 zł
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie 600 zł
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie 700 zł
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie 850 zł
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie 950 zł
od 151 do 175 dokumentów miesięcznie 1000 zł
od 176 do 200 dokumentów miesięcznie 1400 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - za każde kolejne 25 dokumentów 300 zł
Księga przychodów i rozchodów/ryczałt bez VAT Cena (netto)
od 1 do 5 dokumentów miesięcznie 200 zł
od 6 do 15 dokumentów miesięcznie 250 zł
od 16 do 20 dokumentów miesięcznie 300 zł
od 21 do 30 dokumentów miesięcznie 350 zł
od 31 do 40 dokumentów miesięcznie 400 zł
od 41 do 50 dokumentów miesięcznie 450 zł
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie 500 zł
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie 600 zł
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie 700 zł
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie 800 zł
od 151 do 175 dokumentów miesięcznie 900 zł
od 176 do 200 dokumentów miesięcznie 1000 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - za każde kolejne 25 dokumentów 200 zł
Transakcje wymagające przeliczenia walut /do 5 dokumentów/ + 20 %
Każdy kolejny dokument walutowy ponad limit 10 zł
Roczne rozliczenie wskaźnika VAT przy sprzedaży mieszanej: 200 zł
Korekta pliku JPK w związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentów: 50-100
Korekta kpir w związku z korektami lub błędami klienta: 50 zł/m-c.
Nieterminowe dostarczanie dokumentów za każdy tydzień po terminie: 50 zł

Miesięczne opłaty nie są naliczane tylko w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Spółdzielnie mieszkaniowe i Wspólnoty – 0,30 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku.

Kadry i płace Cena (netto)
kadry i płace za jedną osobę w miesiącu obrachunkowym 70 zł
jednorazowe zlecenia/umowy o dzieło za jedną osobę 100 zł
deklaracja DRA przedsiębiorcy 50 zł
PFR za jedną osobę: 10 zł
Usługi dodatkowe Cena (netto)
sporządzanie sprawozdań GUS 100-200 zł       
sporządzenie sprawozdania rocznego jednomiesięczne wynagrodzenie, nie mniej niż 1000 zł       
sporządzanie sprawozdań miesięcznych 200 zł       
sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników 200 zł       
VAT R, NIP2, NIP8, PCC itp 100 zł/szt
sporządzenie wniosku do banku, leasingu od 200 zł       
sporządzenie wniosku na dofinansowanie z Urzędu Pracy od 200 zł       
opracowanie polityki rachunkowości 1000 zł       
przygotowanie dokumentów do zwrotu podatku VAT 100 zł/h   
rozliczenie roczne dla osób niebędących klientem biura od 100 zł       
noty korygujące 20 zł/szt
list polecony 30 zł/szt
inne, nie wycenione 100 zł/h   
Księgi handlowe Cena (netto)
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie 500 zł
od 10 do 20 dokumentów miesięcznie 700 zł
od 21 do 50 dokumentów miesięcznie 900 zł
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie 1100 zł
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie 1500 zł
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie 1700 zł
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie 2000 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 2500 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - za każde 50 dokumentów 500 zł
Transakcje wymagające przeliczenia walut /do 5 dokumentów/ + 30 %
Każdy kolejny dokument walutowy ponad limit 20 zł
Wyciągi bankowe walutowe za każdą stronę: 10 zł
Korekta pliku jpk w związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentów: 50-100 zł
Nieterminowe dostarczanie dokumentów za każdy tydzień po terminie: 50 zł
Wprowadzenie danych historycznych i ewentualne korekty za każdą godzinę: 100 zł

Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumie się każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych: faktury, polecenia księgowania, listy płac, rachunki, paragony fiskalne, wyciągi bankowe, itp. Wyciągi bankowe i listy płac – pozycja jest liczona jako 1 dokument.

Design & Coding - REDPANDA.PL