tło

ZAKRES USŁUG

 • KSIĘGI HANDLOWE

 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków;
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
  • wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT);
  • składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu dla Klienta organowi podatkowemu;
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego;
  • załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 • KADRY I PŁACE

  • umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
  • zgłoszenia i wyrejestrowania z zus pracowników, członków rodzin;
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych;
  • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego, deklaracji zus;
  • roczne deklaracje pracowników;
  • prowadzenie akt osobowych;
  • różne ewidencje w zależności od potrzeb;

W trakcie współpracy, na podstawie pełnomocnictwa będę Państwa przedstawicielem podczas kontroli podatkowej.

Design & Coding - REDPANDA.PL